วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน มอบหมายให้ คณะผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และพิธีวางพานพุ่ม (พุ่มทอง พุ่มเงิน) ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑