วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม

ในวันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม ลงพื้นที่ทำความสะอาดบ้านเรือนของบุคลากร และบริเวณชุมชนใกล้เคียง หลังน้ำลด จากเหตุการณ์น้ำท่วมซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุ “เบบินคา”