วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมมอบถุงยาและถุงยังชีพพระราชทาน ให้กับพี่น้องชาวน่านที่ประสบอุทกภัย

ในวันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมมอบถุงยาและถุงยังชีพพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้กับพี่น้องชาวน่านที่ประสบอุทกภัยจากพายุเบบินคา ในพื้นที่เมืองน่าน ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน