วิทยาลัยชุมชนน่านจัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยชุมชนน่านจัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยในช่วงเช้า นายเสรี พิมพ์มาศ ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และนายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และบรรยายประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยชุมชนน่าน โครงสร้างการบริหาร รวมไปถึงวิสัยทัศน์ และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมด้วยผู้บริหารได้บรรยายในหัวข้อต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนน่าน และช่วงบ่าย เป็นพิธีไหว้ครู โดยมีคณะผู้บริหารและอาจารย์ จากวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมพิธีมากมาย โดยนักศึกษาแต่ละสาขา ได้จัดทำพานธูปเทียนดอกไม้ มาไหว้เคารพครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ตามประเพณีอันดีงามของไทย ในช่วงเย็น ได้มีพิธีรับขวัญนักศึกษาใหม่ โดยได้พานักศึกษาใหม่เดินทางไปวัดมิ่งเมือง เพื่อไหว้พระ ไหว้เสาหลักเมืองน่าน และเข้านมัสการพระเดชพระคุณพระสุนทรมนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อนักศึกษาต่อไป

สามารถดาวโหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1PpfDuVsPsT2BkeWQ7m6ntiJWP1fr8aXS