วิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ณ ห้องพระชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม และได้ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนพาเหรด ให้แก่นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน และ นายสุเมธ จอมศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการและหัวหน้าศูนย์การเรียนวิทยาลัยชุมชนน่านเครือข่ายอำเภอเชียงกลาง มอบถ้วยรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ให้แก่นางสาวกมลทิพย์ เตชนันท์ นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของวิทยาลัยชุมชนน่านอย่างยิ่ง