วิทยาลัยชุมชนน่านร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๕๗ รูป และร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม
พระบรมราชาอนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

ในวันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน มอบหมายให้นางโชติกา ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน นางราชาวดี สุขภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๕๗ รูป และร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ บริเวณหน้าพระบรมราชาอนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางหลังเก่า จังหวัดน่าน