วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๑

ในวันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน มอบหมายให้นายวัชชิระ หวั่นท๊อก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน