วิทยาลัยชุมชนน่าน ทอดกฐินสามัคคีวิทยาลัยชุมชนน่าน ทอดถวาย ณ วัดดอนมูล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน นำคณะผู้บริหาร บุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนน่าน นักศึกษา และพ่อแม่พี่น้องตำบลดู่ใต้ จัดขบวนแห่กฐินสามัคคีวิทยาลัยชุมชนน่าน ทอดถวาย ณ วัดดอนมูล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน