วิทยาลัยชุมชนน่านรับมอบรถรางนำชมเมืองเก่าน่านจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน

ในวันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร จากวิทยาลัยชุมชนน่านและหออัตลักษณ์นครน่าน เดินทางมารับรถรางนำชมเมืองเก่าน่านที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ตามแผนพัฒนาภาระกิจงานหออัตลักษณ์นครน่าน จากวัฒนธรรมจังหวัดน่าน โดยมีนายสโรช รัตนมาศ ผู้อำนวยการวัฒนธรรมจังหวัดน่าน นำบุคลากรจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน มาคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ซึ่งทางหออัตลักษณ์นครน่านได้รับรถรางนำเที่ยวตามโครงการบูรณาการท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ คัน โดยจะคอยให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวเยี่ยมชมหออัตลักษณ์นครน่านและสถานที่ต่างๆภายในจังหวัดน่าน ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจในการออกแบบยึดโยงพื้นที่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ในการมองเห็นภาพร่วมในพื้นที่เมืองเก่าน่าน เมืองเก่าที่ยังมีชีวิต