วิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดน่าน ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน

ในวันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน มอบหมายให้ นายสุเมธ จอมศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มงานศูนย์การเรียน เข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดน่าน ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน โดยนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยประชาชนชาวจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก จังหวัดน่าน โดยจังหวัดน่าน ใช้ระยะทางปั่นทั้งสิ้น ๒๔ กิโลเมตร มียอดผู้มาลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ๓,๗๖๖ คน ซึ่งคาดว่าจะมีผู้มาร่วมกิจกรรมมากกว่า ๔,๐๐๐ คน