พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑

ในวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานในพิธีและผู้ประสาทอนุปริญญาบัตร ให้แก่นักศึกษาที่เข้าพิธีจำนวน ๒๖๑ คน และหัวหน้าส่วนราชต่างๆ ให้เกียรติเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้แก่ นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์นายวัชรพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน นายวินัย ปราบริปู ผู้ก่อตั้งหอศิลป์ริมน่าน และอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน นายธนกร รัชตานนท์ ผู้จัดการโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริจังหวัดน่าน และประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนน่าน รวมไปถึงผู้อำนวยการ ผู้บริหารจากวิทยาลัยชุมชนแพร่ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร วิทยาลัยชุมชนจาก หัวหน้าส่วนราชการและเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ ภายในจังหวัดน่าน

ท่านสามารถดูรูปทั้งหมดได้ที่ : รูปพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑