พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

ในวันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายเสรี พิมพ์มาศ ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน นำคณะผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หน้าศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมี นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (พระราชพิธีเสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท) ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ภาพ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ช่างภาพจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน