โครงการมหาวิทยาลัยประชาชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ ๒ (จังหวัดน่าน)

ในวันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหาวิทยาลัยประชาชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ ๒ (จังหวัดน่าน) โดย วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน และวิทยาลัยชุมชนน่านได้ให้บริการด้านสถานที่ การจัดกิจกรรมและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน