ร่วมพิธีวันทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๖๓ ปี ๔๓ พรรษา ของหลวงพ่อเจ้าคุณเสน่ห์ เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นายเสรี พิมพ์มาศ ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมด้วย นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน นำคณะผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมพิธีวันทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๖๓ ปี ๔๓ พรรษา ของหลวงพ่อเจ้าคุณเสน่ห์ เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ณ วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน