โครงการ “มหกรรมดนตรี วิชาการ ต้านยาเสพติด” วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมใจต้านยาเสพติด

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดโครงการ “มหกรรมดนตรี วิชาการ ต้านยาเสพติด” วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมใจต้านยาเสพติด โดยได้รับเกียรติจากท่านเสรี พิมพ์มาศ ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานมากมาย โดยในงานมีการแสดงโชว์ร้องเพลงโดย นักร้องชนะเลิศการประกวดร้องเพลงวิทยาลัยชุมชนระดับประเทศ และมีการประกวดร้องเพลงพร้อมหางเครื่องจากนักศึกษาอำเภอต่างๆ พร้อมด้วยการประกวดซุ้มนิทรรศการและแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน สร้างความสนุกสนาน สามัคคีให้แก่พวกเราชาววิทยาลัยชุมชนน่าน

ท่านสามารถดูรูปทั้งหมดได้ที่ : รูปโครงการ “มหกรรมดนตรี วิชาการ ต้านยาเสพติด” วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมใจต้านยาเสพติด