กิจกรรม “ปลูกต้นรวงผึ้ง” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

ในวันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดกิจกรรม “ปลูกต้นรวงผึ้ง” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี นายเสรี พิมพ์มาศ ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการสภา ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร บุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนน่าน บุคลากรจากหน่วยงานราชการต่างๆ ผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มผู้สูงอายุบ้านดอนมูล ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่านสามารถดูรูปทั้งหมดได้ที่ : รูปกิจกรรม “ปลูกต้นรวงผึ้ง” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐