โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่านฯ

ในระหว่างวันที่ ๓ – ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ วิทยาลัยชุมชนน่านจัดโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน : ฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่องานบริการ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษา วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๑ วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยนายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด และนางพรสวรรค์ วินิจสร อดีตรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม