โครงการพัฒนาการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ในวันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยการอำนวยการของ นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน จัดโครงการพัฒนาการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๑ วิทยาลัยชุมชนน่าน