ยินดีต้อนรับ นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน

วิทยาลัยชุมชนน่านยินดีต้อนรับนายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ เนื่องในโอกาสมารักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน