โครงการระดมทรัพยากรและทุนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน คอนเสิร์ตเพื่อการกุศล “คาราบาว คน-ป่า-น่าน” พัฒนาคน สร้างอาชีพ ดูแลป่า

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยการอำนวยการของนายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน จัดโครงการระดมทรัพยากรและทุนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน โดยการจัดคอนเสิร์ตเพื่อการกุศล “คาราบาว คน-ป่า-น่าน” พัฒนาคน สร้างอาชีพ ดูแลป่า โดยมีนายธนกร รัชตานนท์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นประธานในการจัดงาน ณ ลานป่าเป๋ย เฮือนฮังต่อ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่านสามารถดูรูปทั้งหมดได้ที่ : คอนเสิร์ตเพื่อการกุศล “คาราบาว คน-ป่า-น่าน” พัฒนาคน สร้างอาชีพ ดูแลป่า