ท่านพลเอกวิจักขฐ์ สิริบรรสพและครอบครัว มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน

วิทยาลัยชุมชนน่านขอขอบคุณท่านพลเอกวิจักขฐ์ สิริบรรสพและครอบครัว ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน?จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในโอกาสทำบุญของครอบครัว และยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้านในชุมชนบ้านมหาโพธิ์ อำเภอเมืองน่าน? จังหวัดน่าน โดยได้รับการประสานความอนุเคราะห์มอบทุนการศึกษาครั้งนี้โดยคุณแม่เพลินจิต พ่วงเจริญ อนุกรรมการวิชาการ?วิทยาลัยชุมชนน่าน นส.ชรัสนันท์ ตาชม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน? ตัวแทนนักศึกษา? ตัวแทนอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม