วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓

ในวันพุธที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายสุเมษ สายสูง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมด้วยคณะกรรมการสภา คณะอนุกรรมการวิชาการ ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดดอนมูล วัดเจดีย์ วัดสมุน ตำบลดู่ใต้ และวัดมิ่งเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทำนุบำรุงพุทธศาสนา และถือโอกาสทำบุญร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในชีวิต

ท่านสามารถดูรูปทั้งหมดได้ที่ : กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓