วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดเวทีสภากาแฟอำเภอปัว “ฮ่วมป๊ะ ฮ่วมกึ๊ด ฮ่วมพัฒนาเมืองปัว”

วันอังคารที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดเวทีสภากาแฟอำเภอปัว “ฮ่วมป๊ะ ฮ่วมกึ๊ด ฮ่วมพัฒนาเมืองปัว” พร้อมด้วยการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยได้รับเกียรติจาก นายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอปัว เป็นประธาน กล่าวต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่มาร่วมงาน โดย นายสุเมษ สายสูง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมทั้งยังมีพิธีเปิดป้ายศูนย์การเรียนวิทยาลัยชุมชนน่านเครือข่ายอำเภอปัว และการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาต่อไป ณ ศูนย์การเรียนวิทยาลัยชุมชนน่านเครือข่ายอำเภอปัว โรงเรียนบ้านขอน ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน