วิทยาลัยชุมชนน่านลงพื้นที่ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ในวันที่ 15-17 มีนาคม พ.ศ. 2560 ทีมวิจัยโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้นจังหวัดน่าน จากวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้ลงพื้นที่ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เพื่อพบปะหารือกับเจ้าของพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ บันทึกพิกัดต้นไม้ ทดสอบระบบสูบน้ำพลังงานทดแทน และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชาวบ้าน