หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำเรือจำลองในแต่ละยุค

หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำเรือจำลองในแต่ละยุค ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ อาคารอุทยานความรู้กินได้ (TK Park) วิทยาลัยชุมชนน่าน ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน