วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย

นอังคารที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นายสุเมษ สายสูง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย โดยการประดับธงชาติไทย ภายในบริเวณวิทยาลัยชุมชนน่าน เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยร่วมกัน ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน ตำบลดู่ต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน