วิทยาลัยชุมชนน่าน ประกอบพิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นายสุเมษ สายสูง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นประธานนำผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน ประกอบพิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารสิริเบญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมทั้งร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๘๙ วินาที เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์