การประชุมสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน

วันพุธที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ผศ.จงเจตต์ พานิชกุล ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน