วิทยาลัยชุมชนน่าน เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนน่าน สาขาการบริการในธุรกิจที่พักและโรงแรม (จำนวน 360 ชั่วโมง)

วิทยาลัยชุมชนน่าน เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนน่าน สาขาการบริการในธุรกิจที่พักและโรงแรม (จำนวน 360 ชั่วโมง) ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565