วิทยาลัยชุมชนน่าน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง…ในโอกาสที่ นายแพทย์ชาตรี เจริญศิริ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ปฏิบัติงาน ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

วิทยาลัยชุมชนน่าน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง…ในโอกาสที่ นายแพทย์ชาตรี เจริญศิริ

เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ปฏิบัติงาน ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป