วิทยาลัยชุมชนน่าน มอบสื่อปฐมวัยให้แก่โรงเรียนบ้านบ่อหลวง อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

วันพุธที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายชาตรี เจริญศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน มอบหมายให้อาจารย์ประจำสาขาการศึกษาปฐมวัย อ.นรินทร์ รินพนัสสัก ประธานหลักสูตร พร้อมด้วย อ.นพรัตน์ พิมพ์สุข และอ.นัสวรรณ ใจมั่น นำสื่อปฐมวัยที่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่านจัดทำขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นางสุจิตรา ยาวิไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหลวง อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และครูปฐมวัยเป็นผู้รับมอบสื่อปฐมวัยในครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป