วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมงาน “วันมรดกน่าน สืบสานมรดกไทย และวันรำลึกพระเจ้าน่าน สืบสานตำนานนันทบุรี”

✨วิจิตรภูษา งามล้ำค่าภูมิปัญญาไทย✨

แสดงแบบกิตติมศักดิ์โดยนางสาวชรัสนันท์ ตาชม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน และหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรต่างๆ

✨ผ้า: ร้านน่านบุรี✨เครื่องเงิน: ร้านดอยซิลเวอร์ และ ร้านน่านเครื่องเงิน

นพ.ชาตรี เจริญศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน อ.ยุทธภูมิ สุประการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน และบุลคากรวิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมภาคค่ำ 2 เมษายน 2565 ณ ข่วงเมืองน่าน 👍🏻ในบริเวณงานมีสินค้าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าและเครื่องเงินน่านมากมายขอเชิญนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ 2-5 เมษายน 2565