วิทยาลัยชุมชนน่าน ลงพื้นที่แนะแนวรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 4 เมษายน 2565 สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมด้วย น.ส.สุทธิกานต์ ทะอ่าง เจ้าหน้าศูนย์บริการการศึกษา นางอารีรัตน์ เนตรวีระ เจ้าหน้าที่ธุรการ ดำเนินการแนะแนวรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา ให้กศน.อำเภอสันติสุข ที่ว่าการอำเภอสันติสุข และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข เพื่อเป็นทางเลือกและโอกาสทางการศึกษาตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนในการเปิดโอกาสทางการศึกษา