วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมจัดกิจกรรมบริการประชาชน อ.นาหมื่น จ.น่าน

วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมจัดกิจกรรมบริการประชาชน อ.นาหมื่น จ.น่าน ประชาสัมพันธ์รับสมัครนศ.หลักสูตรอนุปริญญา ภาคเรียนที่1/2565 หลักสูตรฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2565

✨โดยได้เผยแพร่ผลผลิตแปรรูปมะไฟจีน ผลงานวิจัยฯ การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมชาติพันธุ์ จ.น่าน “ท่องเที่ยวลงมือทำห้วยวังฝายตุ้นโมเดลต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน” หลักสูตรแผนธุรกิจชุมชน CBMC เป็นต้น