พิธีเปิดนิทรรศการ “น่านศึกษา” หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ “น่านศึกษา” หออัตลักษณ์นครน่าน ณ หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยได้นำเสนอความรู้ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ผ่านกระบวนการจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อเป็นเครื่องมือเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์น่าน เปิดให้บริการทุกวัน (หยุดวันพุธ) ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น. หลังการ reposition rebrand ใหม่หมด

“เป็นที่ซึ่งคนน่านต้องมา คนอยู่น่านแม้ไม่ได้เกิดที่น่าน ยิ่งต้องมา”

หออัตลักษณ์นครน่าน สถานที่ซึ่งทุกคนที่มาจะยิ่งรัก ยิ่งภูมิใจที่เกิดบนแผ่นดินน่าน ท่านซึ่งมิได้เกิดที่น่านแต่มาทำงาน มาค้าขายที่น่าน จะรู้จักน่านลึกขึ้น มีประเด็นให้พูดให้คุย

สถานที่นี้ออกแบบให้ผู้มาเยือนปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนสิ่งที่ “ตัวฉันรู้” เป็น “เรารู้” เพราะนำความรู้มาเติมเต็มกันและกัน

การมีประเด็นพูดคุย “เรื่องน่าน” ทำให้ลูกค้าติดใจ ผูกใจลูกค้า ผู้ใหญ่รักและเมตตา เงินทองไหลมาเทมา คือ รูปธรรมของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ creative economy