แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาลัยชุมชนน่าน วิทยาลัยชุมชนยโสธร

วิทยาลัยชุมชนน่านมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพี่น้องวิทยาลัยชุมชนยโสธร ที่ได้เดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน หออัตลักษณ์นครน่าน และพื้นที่โครงการต่างๆของวิทยาลัยชุมชนน่าน