ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ การประเมินสมรรถนะผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลักโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG)” รอบที่ 1

📣💢ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ การประเมินสมรรถนะผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลักโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG)” รอบที่ 1

‼️ประเมินสมรรถนะ‼️
✅ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
🟣 ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา ⏰ เวลา 09.00-12.00 น.
🟢 ตำบลวรนคร อำเภอปัว ⏰ เวลา 09.00-12.00 น.
🟡 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ ⏰ เวลา 13.00-16.00 น.

🌟ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน : https://shorturl.asia/mQM5T
🌟เอกสารที่ต้องเตรียมมา : https://shorturl.asia/r2fym
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ☎️ 054-710329 (ในวันและเวลาราชการ)