วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน พร้อมเครื่องไทยทาน

วิทยาลัยชุมชนน่าน กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน พร้อมเครื่องไทยทาน🙏🏻✨

✨นพ.ชาตรี เจริญศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ผู้บริหาร คณะอาจารย์ผู้สอนประจำ อาจารย์พิเศษ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่บุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่านร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นน่าน ประจำปี 2565

✨กิจกรรมที่ 3 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทางศาสนา วันอาทิตย์ ที่ 10 กรกฎาคม 2565 ณ วัดดอนมูล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน✨