โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน

เรื่อง เทคนิคการเรียนรู้ตามสมรรภนะของแต่ละบุคคลเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในศตสรรษที่ 21

วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน

เรื่อง เทคนิคการเรียนรู้ตามสมรรภนะของแต่ละบุคคลเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในศตสรรษที่ 21

ในระหว่างวันที่ 18 -19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน