โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของจังหวัดน่าน

วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของจังหวัดน่าน
ในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน