วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมพิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายชาตรี เจริญศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณโถงอาคารสิริเบญญาชั้น ๑ วิทยาลัยชุมชนน่าน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้