วิทยาลัยชุมชนน่านจัดพิธีไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๕

ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยชุมชนน่านจัดพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๕

สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/120iUez26mXQqCgG7q-7Ju6kUrHoHxRu7?fbclid=IwAR2ubPvq8t3fFGe6hz99HCxMTc10-uPdlThxKIZKqhO–FxdTPrF4sNSQ0o