วิทยาลัยชุมชนน่าน OPEN HOUSE 2023 “ปลุกพลังการเรียนรู้ พลังพหุปัญญา เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”

วิทยาลัยชุมชนน่าน OPEN HOUSE 2023 ณ บริเวณข่วงน้อย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
“ปลุกพลังการเรียนรู้ พลังพหุปัญญา เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566