ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์เกลือน่าน 1/2566

ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์เกลือน่าน 1/2566 วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน และระบบออนไลน์ผ่าน ZOOM

🏁 นางฑิฆัมพร กองสอน ประธานคณะทำงาน ทุกภาคส่วน รัฐ เอกชน และภาคประชาชน คณะทำงานทุกท่าน ตามประกาศจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมขับเคลื่อนทุกมิติร่วมกัน “คนน่าน น้ำน่าน เกลือน่าน” เพื่อน่าน

🤝 นพ.ชาตรี เจริญศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เลขานุการคณะทำงาน ชวนคิด ชวนนำข้อมูลเพื่อเป็นสมบัติสาธารณะ ปลุกการเรียนรู้พหุปัญญา และสานพลังเพื่อชุมชนเข้มแข็ง

🪄น่านเราลุ้นและเชียร์โครงการ DIPROM HEROES 2023