วิทยาลัยชุมชนน่าน ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนแพร่

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนน่าน ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนแพร่ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดทำนิทานที่ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยโดยการใช้ข้อมูลท้องถิ่นในชุมชน และการจัดทำนิทานสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา โดยมีอาจารย์นัสวรรณ ใจมั่น ประธานหลักสูตร และอาจารย์นรินทร์ รินพนัสสัก กรรมการบริหารหลักสูตร ให้การต้อนรับ และบรรยายในครั้งนี้ ขอบคุณวิทยาลัยชุมชนแพร่ที่ให้กำลังใจและให้เกียรติมาร่วมแลกเปลี่ยนในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง