นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยชุมชนน่าน สนับสนุนอาหารและน้ำดื่มให้กับชุมชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน

นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ห้องเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต รุ่นปี 64 และ 65 สนับสนุนอาหารและน้ำดื่มให้กับชุมชนบ้านพูล ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลางที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนเมื่อวันที่ 25 เม.ย.ที่ผ่านมา