วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมนันทโสภณ (มนต์ คุณธาโร)

นายชาตรี เจริญศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน มอบหมายให้นายยุทธภูมิ สุประการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมนันทโสภณ (มนต์ คุณธาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อดีตเจ้าคณะจังหวัดน่าน อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 ณ เมรุปราสาทวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร