วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดโครงการปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๖

ในวันอาทิตย์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดโครงการปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๖ โดยได้รับเมตตาจากท่านพระชยานันทมุนี (จรณธมฺโม),รศ.ดร. เป็นประธาน และนายชาตรี เจริญศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน กล่าวเปิดโครงการฯ และให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖