เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพื้นฐานบาริสต้ากาแฟน่าน รุ่นที่ 3

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนน่าน เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพื้นฐานบาริสต้ากาแฟน่าน รุ่นที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก นายชาตรี เจริญศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นประธานในการเปิดและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เรียน ซึ่งหลักสูตรพื้นฐานบาริสต้ากาแฟน่านเป็นหลักสูตรที่มีคนสนใจเรียนเป็นจำนวนมาก