วิทยาลัยชุมชนน่าน มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย มีจิตอาสา

วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 นายชาตรี เจริญศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน มอบหมายให้ ดร.พิมลวรรณ สกิดรัมย์ เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย มีจิตอาสา จำนวน 11 คน ณ ห้องประชุมสิริเบญญา 3 ซึ่งทุนดังกล่าวได้จากการระดมบุญจากผู้มีจิตศรัทธาด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาต่อไป